Rettigheder, klager, service og garanti

Inden et køb skal forbrugerne oplyses om, at de ifølge købeloven har en række rettigheder i tilfælde af mangler ved varen. Webshoppen behøver ikke oplyse om indholdet af købelovens regler, men blot at de kan bruges, hvis der er mangler på den vare, der er købt.

Forbrugeren skal også have at vide, om man kan klage og forudsætningerne for klage, fx ved at klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager eller et andet godkendt privat klage- eller ankenævn.

Det er muligt for virksomheder at tilbyde service, hjælp eller garanti ud over, hvad købeloven sikrer forbrugerne. Det kan fx være et tilbud om at efterspænde og justere en cykel efter købet. Hvis virksomheden har den type tilbud, skal det oplyses inden købet.

Oplysningerne kan gives i webshoppens handelsbetingelser eller aftalevilkår.